fbpx

REGULAMIN TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH, W TYM NEWSLETTERA I WYDARZEŃ ONLINE
(„Regulamin”)

Cześć! Z tej strony Legalny Offtop!

Chcemy przedstawić Ci, o co chodzi w tym regulaminie. 

W tym dokumencie określamy zasady korzystania przez Ciebie Użytkowniku z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, które My jako Legalny Offtop sp. z o. o. będziemy Ci dostarczać.

Słowa pisane wielką literą to definicje, znajdziesz je wszystkie zebrane i wytłumaczone poniżej.
W tym Regulaminie znajdziesz wskazane wymogi wynikające z prawa polskiego i prawa unijnego związane z udostępnianiem Ci różnych treści lub usług „bezpłatnie”. Dlaczego piszemy „bezpłatnie”? Dlatego, że także podanie Twojego adresu e-mail w celu skorzystania z danej usługi jest traktowane jako zapłata. Dlatego nie możemy wymuszać od Ciebie podania e-maila, jeżeli dana Treść Cyfrowa czy Usługa cyfrowa jest przez nas ogłaszana jako „bezpłatna” czy „darmowa”.

W takiej sytuacji, w zależności od konkretnej sytuacji, jeżeli nie chcesz zapisać się do naszej bazy mailingowej możesz albo kupić udział w danym wydarzeniu czy dany dokument (tzn. Usługę lub Treść cyfrową) albo napisać do nas maila z prośbą o przesłanie linka do wydarzenia bez jednoczesnego dopisania Cię do naszej listy mailingowej. To z jakiej opcji możesz skorzystać, zależy od Nas – czyli tego jakie zasady uczestnictwa w wydarzeniu określimy lub jakie zasady skorzystania z dokumenty wskażemy. Te zasady znasz w momencie zapisu – nie zmieniamy ich w trakcie.

Szare części Regulaminu są dla Ciebie dodatkową informacją – wytłumaczeniem, o co dokładnie chodzi w poszczególnych postanowieniach.

Darmowa konsultacja marketingowa dla prawnika, którą prowadzą Marcelina i Monika z Legalnego Offtopu

 2.Definicje

  Definicje

  My lub

  Legalny Offtop

   

   

   

  Legalny Offtop Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/10, 02-521 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000992692, NIP: 521-398-59-91, REGON: 523257116, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 z adres e-mail: kontakt@legalnyofftop.pl, nr tel.725081577

  Ty lub Użytkownik

  1)    subskrybent Newslettera lub

  2)    podmiot zawierający umowę o dostarczenie Materiały, lub

  3)    uczestnik Webinaru lub Konferencji Online,

  w szczególności Konsument, Przedsiębiorca czy Przedsiębiorca na prawach konsumenta

  Konsument

  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

  Przedsiębiorca         

  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

  Przedsiębiorca na prawach konsumenta

   

  osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  Co to znaczy w praktyce? Jeśli prowadzisz firmę jednoosobową i  korzystają z udostępnianych przez Nas Treści cyfrowych lub Usług Cyfrowych jako ta firma („na swoją firmę”), to będziesz mieć takie same prawa jak Konsument. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy zawrzesz z nami umowę, która ma dla Ciebie charakter zawodowy, wynikający m.in. z PKD ujawnionego w  Twoim wpisie do CEIDG (np. gdy sam zajmujesz się marketingiem, w tym marketingiem prawniczych lub zawodowo cyberbezpieczeństwem).

  Newsletter

  usługa świadczona przez Nas, polegająca na przesyłaniu Tobie i innym Użytkownikom informacji handlowych i  marketingowych dotyczących działalności Legalnego Offtopu, w tym także wraz z naszymi partnerami handlowymi lub zaproszonymi gośćmi.

  Webinar

  Wydarzenie online – transmisja lub retransmisja wykładów, pogadanek, odczytów itp. odbywająca się formule online organizowana przez Legalny Offtop trwająca do 2 godzin zegarowych na szczegółowych zasadach i w terminie określonym dla danego Webinaru.

  Konferencja Online

  wydarzenie online – transmisja lub retransmisja wykładów, pogadanek, odczytów itp. odbywająca się formule online organizowane przez Legalny Offtop trwające 2 godzin zegarowe lub dłużej na szczegółowych zasadach i w terminie określonych dla danej Konferencji Online.

  Konferencja stacjonarna

  wydarzenie offline (tj. na żywo, nie online) – spotkanie odbywające się stacjonarnie organizowane przez Legalny na szczegółowych zasadach i w terminie określonych dla danej Konferencji stacjonarnej

  Materiały

  Wszystkie treści i usługi cyfrowe oferowane i udostępniane przez Legalny Offtop, w tym w szczególności: E-booki, Webinary, Konferencje Online i Konferencje stacjonarne oferowane przez Legalny Offtop w zamian za zapis do Newslettera

  Formularz

  okienko służące do zamówienia danego Materiału, w tym Newsletera, i udostępnianego przez Legalny Offtop

  Serwis

   

  serwis internetowy dostępny pod adresami: www.legalnyofftop.pl i www.europejskidzienprawnika.pl lub na odpowiednich podstronach lub subdomenach

  Treść cyfrowa

  dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej

  Co to oznacza w praktyce? Treścią cyfrową jest np. e-book, check-lista lub inny konkretny plik, który możesz od nas otrzymać po zapisie do Newslettera

  Usługa cyfrowa

  usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych

  Co to oznacza w praktyce? Usługą cyfrową będzie np. organizowana przez nas Konferencja Online

  Cena

  koszt Materiały, jaki zobowiązany jest ponieść każdy, kto chce nabyć Materiały bez jednoczesnego zapisywania się do naszego Newslettera, Cena każdorazowo podawana jest w Formularzu.

  Regulamin

  ten dokument

  3. Wymogi techniczne.

  Aby korzystać z oferowanych przez nas Materiałów musisz:

  3.1.1. posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia (telefon, tablet), które są podłączone do sieci Internet,
  3.1.2. korzystać z którejkolwiek z dostępnych przeglądarek internetowych w zaktualizowanej wersji – stan na dzień dokonywania zapisu na newsletter w celu skorzystania z danego Materiału i umożliwiającej przeglądanie stron internetowych,
  3.1.3. korzystać z adresu elektronicznego – adresu e-mail,
  3.1.4. spełniać także wymagania techniczne nałożone przez jakiegokolwiek z dostawców platformy, z której korzystamy w celu przekazania Ci dostępu do Webinaru lub Konferencji Online. Korzystamy z narzędzi: clickmeeting (wymogi techniczne na stronie www.clickmeeting.pl), Microsoft Teams (wymogi techniczne na stronie www.office.com) ewentualnie Youtube (wymogi techniczne na stronie www.youtube.com).

  4. Zasady świadczenia usługi newsletter

  4.1. Umożliwiamy Ci korzystanie z usługi Newsletter, polegającej na możliwości otrzymywania informacji handlowych, aktualnościach, nowościach, promocjach, produktach czy usługach dotyczących Legalnego Offtopu i naszych partnerów biznesowych lub naszych klientów.

  Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że możesz od nas dostawać Newsletter w formie wiadomości e-mail, w której będziemy Cię informować o tym co dzieje się w branży prawnej w Polsce i na świecie, o nowych odcinkach podcastu i vodcastu Legalny Offtop, o naszych inicjatywach i organizowanych przez nas konferencjach i spotkaniach (zarówno bezpłatnych i płatnych), o świadczonych przez nas usługach i sprzedawanych produktach (elektronicznych i fizycznych). Jeżeli zostaniemy partnerem/patronem medialnym jakiegoś wydarzenia to także Cię o tym poinformujemy. Jeżeli zawrzemy umowę sponsorską z jakimś wydawnictwem lub inną firmą, która zechce zorganizować z nami wydarzenie, konferencję lub nagrać odcinek podcastu to także Cię o tym poinformujemy. Może się także zdarzyć tak, że w naszym Newsletterze znajdzie się informacja o produktach kogoś innego niż Legalny Offtop.

  Natomiast nie będziemy przekazywać nigdy nikomu Twoich danych żeby ten ktoś wysyłał Ci swój własny newsletter – nie będziemy „sprzedawać” Twoich danych.

  4.2. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne ale wymaga żebyś się zapisał(a) do (zasubskrybował(a)) Newsletter w następujący sposób:

  4.2.1. wypełniasz Formularza poprzez podanie wskazanych tam danych: imię, nazwisko i adres e-mail– podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zapisu do Newslettera,

  Dlaczego potrzebujemy Twojego nazwiska? Może się zdarzyć tak, że będziemy przygotowywać zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w danym wydarzeniu żeby umożliwić Ci zebranie punktów doskonalenia zawodowego.
  4.2.2. przesyłasz Formularza do nas za pomocą przycisku „Zapisuję się”, „Zapisuję się i biorę udział w wydarzeniu”, „Pobieram” lub im równoważnym stwierdzeniom.
  4.2.3. potwierdzasz zapis do Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na Twój adres e-mail jaki podałeś(aś) przy zapisie. Jeżeli nie potwierdzisz subskrypcji Newslettera – uznamy, że Twoje zgłoszenie było pomyłką.

  4.3. Newsletter dostarczamy Ci od dnia kiedy potwierdzisz zapisu do Newslettera. Dostarczamy Ci Newsletter przez czas nieoznaczony, tj. do dnia rezygnacji przez Ciebie z otrzymywania Newslettera lub rezygnacji ze świadczenia usługi Newsletter przez Legalny Offtop.

  4.4. Wprowadzenie przez Ciebie danych do Formularza oraz późniejsze potwierdzenie zapisu, jest jednoznaczne z udzieleniem Legalnemu Offtopowi zgody na przesyłanie Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących Legalnego Offtopu oraz naszych partnerów biznesowych i klientów w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również prawa telekomunikacyjnego – zgoda wyrażana przez Twoje wyraźne działanie potwierdzające. W każdej chwili możesz wycofać swoje zgody, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z otrzymywania Newslettera.

  4.5. W każdej chwili możesz zrezygnować z Newslettera. Oświadczenie o rezygnacji możesz złożyć poprzez wykorzystanie linku rezygnacyjnego, który znajduje się w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera (link znajduje się z reguły na samym dole wiadomości).

  4.6. Jesteś zobowiązana(y) do przesyłania za pomocą Formularza jedynie treści wymaganych do zapisu do Newslettera. Zabronione jest przesyłanie jakichkolwiek bezprawnych treści.

  5. Materiały – umowa o dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych. 

  5.1. [Zawarcie umowy] Możemy oferować dostarczenie Ci Materiałów lub zapewnienie korzystania z nich w zamian za zapis do Newslettera albo w zamian za zapłatę Ceny. Z momentem zapisu do Newslettera albo zapłaty Ceny za Materiały dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści lub usług cyfrowych.

  5.2. [Materiały] Szczegółowe informacje o cechach Materiałów, w szczególności ich nazwie, treści, zakresie, Cenie lub jej braku wskazywane są w Serwisie, w okienku Formularza oraz ewentualnie w dodatkowym regulaminie (może to mieć miejsce zwłaszcza w przypadku Webinarów i Konferencji online lub stacjonarnych).

  5.3. [Udostępnienie Materiały] Materiały są Ci udostępniane niezwłocznie po potwierdzeniu zapisu do Newslettera lub po zaksięgowaniu płatności Ceny. Jeżeli Materiałem jest Webinar na żywo, Konferencja online na żywo lub Konferencja stacjonarna – Materiały udostępnimy Ci w terminie danego wydarzenia, zgodnie ze specyfiką danego wydarzenia.

  5.4. [Materiały za zapłatą Ceny] W przypadku, gdybyś chciał(a) uzyskać dostęp do Materiałów bez dokonywania zapisu do Newslettera powinieneś/powinnaś skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@legalnyofftop.pl . W takiej sytuacji, udostępnimy Ci Materiały na następujących warunkach:

  5.4.1. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie wskażemy Ci nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty lub inne dane potrzebne do zapłaty Ceny, udostępnimy Ci także ten Regulamin,
  5.4.2. po zaksięgowaniu płatności, niezwłocznie udostępnimy Ci Materiały na podany w dotychczasowej korespondencji adres e-mail. Jeżeli Materiałem jest Webinar na żywo, Konferencja online na żywo lub Konferencja stacjonarna – Materiały udostępnimy Ci w terminie danego wydarzenia, zgodnie ze specyfiką danego wydarzenia.

  5.5. [Materiały bezpłatne] Możemy zadecydować, że w niektórych sytuacjach, nie pobieramy Ceny –informacja o tym będzie wskazana wprost w Formularzu z informacją, że jeżeli chcesz skorzystać z danego Materiału możesz napisać do nas maila na adres: kontakt@legalnyofftop.pl . W takiej sytuacji udostępnimy Ci Materiały do 3 dni roboczych od otrzymania od Ciebie wiadomości na podany w dotychczasowej korespondencji adres e-mail. Jeżeli Materiałem jest Webinar na żywo, Konferencja online na żywo lub Konferencja stacjonarna – Materiały udostępnimy Ci w terminie danego wydarzenia, zgodnie ze specyfiką danego wydarzenia.

  5.6. [Odstąpienie od umowy] Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zrobisz to przesyłając do nas maila na adres: kontakt@legalnyofftop.pl z informacją od jakiej umowy odstępujesz i wskazując w treści maila swoje imię i nazwisko. Nie musisz przesyłać specjalnych formularzy.

  5.7. [Zgodność Materiały z umową i rękojmia] Legalny Offtop ponosi odpowiedzialność za zgodność Materiałów z zawartą umową względem Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach konsumenta na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Rękojmia za wady przysługująca na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego względem Użytkowników innych niż Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest wyłączona.

  5.8. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową o dostarczenie Materiałów, a Ty jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta to możesz żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

  5.9. Jeżeli jesteś Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta możesz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dostarczenie Materiałów, gdy Materiały są niezgodne z umową w następujących przypadkach:

  5.9.1. Legalny Offtop nie jest w stanie doprowadzić Materiałów do stanu zgodnego z umową lub wymagałoby to poniesienia nadmiernych kosztów,
  5.9.2. Legalny Offtop nie doprowadził Materiałów do stanu zgodnego z umową w rozsądnym czasie,
  5.9.3. niezgodność Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Legalny Offtop podjął próbę doprowadzenia Materiałów do zgodności z umową,
  5.9.4. zakres niezgodności jest tak duży, że uzasadnia złożenie oświadczenia o odstąpieniu z pominięciem uprawnienia do żądania doprowadzenia Materiałów do zgodności z umową,
  5.9.5. z oświadczenia Legalnego Offtopu wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy Materiałów do zgodności z umową lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

   6. Własność intelektualna 

  6.1. Materiały są treścią chronią przez prawo autorskie. Prawa autorskie przysługują nam – Legalnemu Offtopowi lub osobom trzecim (np. prelegentom na naszych Konferencjach online lub stacjonarnych), które udostępniają nam stosownej licencji.

  6.2. Z momentem zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Legalny Offtop udziela odbiorcy Materiałów niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Materiałów na użytek prywatny. Odbiorca Materiałów nie ma prawa do kopiowania, sprzedawania, udostępniania Materiałów podmiotom trzecim, jak również do wykorzystywania w/w treści w celach komercyjnych.

    7. Reklamacje.

   7.1. Przysługuje Ci prawo złożenia reklamacji na usługę Newsletter lub umowę o dostarczanie treści lub usług cyfrowych. Reklamację możesz złożyć przesyłając ją na adres: kontakt@legalnyofftop.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej informacje:

   7.1.1. Dotyczące Ciebie – tj. Twoje imię i nazwisko lub nazwę,
   7.1.2. O zgłaszanych nieprawidłowościach i Twoich zastrzeżeniach,
   7.1.3. Oczekiwany sposób załatwienia sprawy, oczekiwania względem Legalnego Offtopu.

   7.2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia nam Reklamacji.

   7.3. Rozstrzygnięcie Reklamacji prześlemy Ci za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres, z którego Reklamacja została złożona.

    

     8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów: 

    8.1.  Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta możesz skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, tj. możesz:

    8.1.1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
    8.1.2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
    8.1.3. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

    8.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Ciebie jako Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.polubowne.uokik.gov.pl/ oraz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

    8.3. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest stroną internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców, którzy zmierzają do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

     9. RODO

     9.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Legalny Offtop.

     9.2. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z zasadami czy sposobem przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: kontakt@legalnyofftop.pl

     9.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji Umowy. Brak podania danych osobowych jest jednoznaczny z brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenie usługi Newslettera.

     9.4. Legalny Offtop w może przetwarzać następujące dane:

     9.4.1. W przypadku Użytkowników usługi Newsletter: imię, nazwisko i adres-email.
     9.4.2. W przypadku podmiotów, które zakupiły Materiały za zapłatą Ceny: imię, nazwisko, adres e-mail, nr rachunku bankowego, adres do korespondencji, numer NIP.

     9.5. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

     9.5.1. wysyłki i obsługi Newslettera na podstawie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
     9.5.2. obsługi umowy o dostarczenie Materiały za zapłatą ceny na podstawie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
     9.5.3. wykonania obowiązków księgowych, podatkowych powstałych w związku z umową o dostarczenie Materiały za zapłatą ceny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
     9.5.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek ze świadczeniem usług – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

     9.6. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez następujące okresy:

     9.6.1. W przypadku wysyłki Newslettera – do czasu rezygnacji z usługi, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikający z odpowiednich przepisów prawa,
     9.6.2. W przypadku obsługa umowy o dostarczenie Materiałów za zapłatą Ceny do czasu realizacji w/w umowy, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikający z odpowiednich przepisów prawa.
     9.6.3. wykonania obowiązków księgowych, podatkowych powstałych w związku z umową o dostarczenie Materiały za zapłatą ceny do czasu realizacji celu, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikający z odpowiednich przepisów prawa (z reguły jest to 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym podatek był należny – w uproszczeniu możesz przyjąć, że jest to okres 6 lat od daty zapłaty Ceny.

     9.7. Twoje dane osobowe mogą być powierzone następującym kategoriom podmiotów: dostawca Newslettera (MailerLite), dostawca usług związany z obsługą poczty elektronicznej (jdm.pl), dostawcy usług marketingowych, dostawcy usług księgowych, dostawcy platformy do przeprowadzenia webinaru (clickmeeting, Microsoft).

     Co to oznacza? Oznacza to, że te podmioty (osoby) mogą mieć do nich dostęp ponieważ z nami współpracują (korzystamy z ich usług) ale nie będą do Ciebie przysyłać żadnych wiadomości.

     9.8. Podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

     9.8.1. dostępu do swoich danych osobowych,
     9.8.2. sprostowania danych osobowych,
     9.8.3. usunięcia danych osobowych,
     9.8.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     9.8.5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
     9.8.6. przenoszenia danych osobowych,
     9.8.7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     9.9. Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych – w szczególności przy wykorzystywaniu przez nas reklam lub reklam retargetujących.

     9.10. Serwis wykorzystuje pliki cookies – szczegółowe informacje dotyczące sposobu, zasad i zakresu wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

      

      10. Postanowienie końcowe.

      10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 października 2023 r.

      10.2. Aktualna treść Regulaminu publikowana jest w Serwisie. Wersje archiwalne, jeżeli istnieją, dostępne są do pobrania poniżej.

      10.3. Możemy wprowadzać zmiany do Regulaminu, np. z uwagi na zmianę przepisów prawa, wymogów technicznych, stosowanych rozwiązań lub naszych innych decyzji biznesowych.

      10.4. Będziemy informować Cię o planowanych zmianach Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości przesyłanych w ramach Newslettera. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wprowadzane zmiany możesz zrezygnować z Newslettera, w tym celu skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@legalnyofftop.pl.

      10.5. Zmiany Regulaminu nie wpływają na Twoje prawa i obowiązki wynikające z czynności dokonanych kiedy obowiązywała inna wersja Regulaminu.

      10.6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Legalnego Offtopu, z wyłączeniem przypadków, gdy spór dotyczy Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w których zastosowanie znajdą przepisy ogólne.